Aktuellt

Särskoleelever bör få bättre möjligheter till eftergymnasial utbildning

Publicerad: 27 april 2017 klockan 11.05

Möjligheterna till fortsatt utbildning är starkt begränsad för studenter som gått i gymnasiesärskolan. Det konstaterar utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att särskilt se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras.

Utbildningsutskottet noterar att universitet, högskola och yrkeshögskola i dagsläget inte erbjuder utbildningar som är anpassade efter de personer som har gått i gymnasiesärskolan utom i undantagsfall. Utbildningarna är i huvudsak utformade efter studenter som har gått den vanliga gymnasieskolan.

Regeringen gav i februari ett uppdrag till en utredning att bland annat kartlägga vilka möjligheter det finns till fortsatt utbildning efter gymnasiesärskolan och särvux för personer med en intellektuell funktionsnedsättning och analysera om dessa svarar mot de här studenternas behov. Utbildningsutskottet anser att det särskilt bör utredas hur tillgången till eftergymnasial utbildning för personer som har gått gymnasiesärskola kan förbättras. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att göra detta.

Till grund för förslaget till tillkännagivande står motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 inom området vuxenutbildningen.

Kontaktperson för media

Johan Sehlström, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08-786 58 14, e-post johan.sehlstrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 4 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU16 Vuxenutbildningen (publiceras den 28 april)