Aktuellt

Ja till regeringens förslag om upphandling

Publicerad: 27 april 2017 klockan 10.58

Uppdaterad: 27 april 2017 klockan 11.31

I upphandlingsprocesser ska myndigheter och enheter i vissa fall ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörens personal. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om upphandling. Utskottet föreslår dock en ändring i förslaget som förtydligar att de nya bestämmelserna ska gälla upphandlingar som påbörjas efter det att bestämmelserna börjat gälla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

I november förra året sa riksdagen i stora delar ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling. Regeringens förslag utgick från tvingande EU-regler. Riksdagen sa dock nej till de delar av förslaget som handlade om att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa särskilda arbetsrättsliga villkor. Bland annat handlade det om att myndigheter och enheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön, semester, försäkring och pension för leverantörernas personal. Riksdagen riktade då ett tillkännagivande till regeringen. Uppmaningen handlade om att regeringen skulle återkomma med förslag till riksdagen om den ansåg att lagstiftningen behöver kompletteras för att fullt ut genomföra EU-reglerna. Regeringen har nu lämnat ett nytt förslag. Förslagen är ett resultat av förhandlingar och en överenskommelse mellan regeringen, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Myndigheter ska ställa krav i upphandling

Det nya regeringsförslaget går ut på att upphandlade myndigheter och enheter i vissa fall ska ställa krav när det gäller arbetstid, lön och semester. Skillnaden från det förra förslaget är att bestämmelsen bara ska användas i upphandlingar som överstiger en viss beloppsnivå, de så kallade tröskelvärdena. Skillnaden är också att bestämmelserna inte ska gälla försäkring, pension och annan ledighet än semester. Syftet med förslaget är att säkerställa att den leverantör som vinner kontraktet ska erbjuda sina arbetstagare skäliga arbetsvillkor och inte konkurrera med undermåliga anställningsvillkor.

Utskottet håller i huvudsak med

Utskottet tycker att regeringens nya förslag är bra och föreslår därför att riksdagen ska säga ja till förslaget. Utskottet föreslår dock en ändring i regeringens förslag som förtydligar att de nya bestämmelserna ska gälla upphandlingar som påbörjas efter det att bestämmelserna börjat gälla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

M, C och L reserverar sig

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna tycker inte att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Partierna tycker att risken för att småföretag missgynnas vid upphandlingar finns kvar även med regeringens nya förslag. M, C och L reserverar sig därför mot förslaget.

Kontaktperson för media

Elisabeth Johansson, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 40 27 , e-post elisabeth.johansson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 3 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU31 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (publiceras den 28 april)