Aktuellt

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Publicerad: 26 april 2017 klockan 15.15

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde fredagen den 28 april. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför mötet i Europeiska rådet den 29 april, då Brexit kommer att tas upp.

Tid: Fredagen den 28 april klockan 15.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Europeiska rådet ska diskutera Brexit-förhandlingar

Statsminister Stefan Löfven (S) ska samråda med nämnden inför mötet i Europeiska rådet den 29 april. Vid mötet kommer Europeiska rådet att anta riktlinjer för hur förhandlingarna med Storbritannien om utträde ur EU ska se ut.

EU-nämndens samråd är öppet för allmänhet och media.

Webb-tv

Samrådet kan följas via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se