Aktuellt

Veterandagen borde bli allmän flaggdag

Publicerad: 25 april 2017 klockan 14.37

Veterandagen den 29 maj borde bli allmän flaggdag. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det. V reserverar sig mot förslaget.

Den 29 maj varje år högtidlighålls veterandagen av Försvarsmakten med en ceremoni på Djurgården i Stockholm. Till högtidlighållandet inbjuds Sveriges samtliga veteraner, militära och civila, och deras anhöriga samt representanter från kungafamiljen och regeringen att delta.

Borde vara allmän flaggdag

I många andra länder som högtidlighåller veterandagen är dagen också en allmän flaggdag. KU tycker att veterandagen borde vara en allmän flaggdag även i Sverige. Alltfler svenskar kan nu betraktas som veteraner, dels från den militära verksamheten i Sverige men också från internationella insatser i vår omvärld. Om veterandagen skulle bli en allmän flaggdag så skulle de som inte kan delta i statsceremonin kunna visa sin uppskattning för Sveriges veteraner, enligt KU. Det skulle också öka kunskapen om veteranernas viktiga insatser i stort. Utskottet anser därför att 29 maj bör bli allmän flaggdag.

Vänsterpartiet reserverar sig

Vänsterpartiet håller inte med utskottsmajoriteten och reserverar sig därför mot förslaget. Partiet för fram att de allmänna flaggdagarna varit desamma sedan 1982 och om flaggdagarna ska ändras så tycker V att det först ska göras en större översyn om vilka flaggdagar Sverige ska ha.

Kontaktperson för media

Lars Widlund, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 42 70 , e-post lars.widlund@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 3 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU29 Allmänna helgdagar (publiceras den 26 april)