Aktuellt

Tredje vice talmannen och ledamöter besökte Västernorrland

Publicerad: 25 april 2017 klockan 12.56

Den 24 april besökte riksdagens tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) Västernorrlands läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Gunnar Holmgren.

Tredje vice talmannen och landshövdingen med delegationen vid besöket i Västernorrlands läns valkrets.

Tredje vice talmannen och landshövdingen med delegationen vid besöket i Västernorrlands läns valkrets. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Programmet innehöll flera studiebesök och samtal i Härnösand, Sundsvall och Timrå. Delegationen besökte sågverksindustri och olika företag som arbetar med allt från solenergi och ny teknik för rörelsehjälpmedel till kretsloppsodling för både grönsaker och fisk. Även en anläggning för småskalig biogasproduktion besöktes. Syftet med programmet var att belysa frågor som är aktuella och viktiga för framtid och utveckling i regionen.

I besöket deltog riksdagsledamöterna Susanne Eberstein (S), Ingemar Nilsson (S), Jasenko Omanovic (S) och Eva Lohman (M).

Dagen avslutades med middag dit riksdagsledamöter samt aktuella personer från valkretsen hade bjudits in. Tredje vice talmannen och landshövdingen stod som värdar för middagen.

Talmansmiddagar – Kort bakgrundsinformation

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje regions framtidsfrågor. Talmansmiddagarna har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.