Aktuellt

Korruptionsanklagelser i fokus vid internationellt möte

Publicerad: 21 april 2017 klockan 14.04

Tio riksdagsledamöter deltar i vårsessionen i Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 24-28 april. Ledamöterna ingår i riksdagens delegation till PACE och mötet hålls i Strasbourg.

I fokus för sessionen står anklagelser om oegentligheter och korruption som riktats mot företrädare för PACE. Flera riksdagsledamöter har inför mötet skrivit under en deklaration med krav om att PACE måste tillsätta en extern oberoende utredning av de anklagelser som framförts. Ordförandena för de nordiska och baltiska delegationerna, liksom en rad andra delegationer har framfört liknande krav.

Under sessionen kommer också andra viktiga och dagsaktuella frågor att diskuteras, som situationen för mänskliga rättigheter i Kaukasus och hur det ser ut med de demokratiska institutionerna i Turkiet. Dessutom kommer bekämpning av ojämlika inkomstskillnader och våld mot kvinnor på flykt att diskuteras.

Dokument

Kontaktperson för media

Karin McDonald, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 54 51, e-post karin.mcdonald@riksdagen.se.

Ledamöter