Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 20 april 2017 klockan 09.24

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 21 april. Ett par av de frågor som tas upp är sammanhållningspolitiken och förhandlingarna inför Storbritanniens kommande EU-utträde.

Tid: Fredagen den 21 april klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Allmänna rådet ska diskutera sammanhållning och Brexit-förhandlingar

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för allmänna frågor den 25 och 27 april.

Vid det första mötet om sammanhållning väntas allmänna rådet anta slutsatser som gäller hur sammanhållnings- och regionalpolitiken kan föras närmare medborgarna i EU. Slutsatserna tar bland annat upp hur strukturfondernas resultat ska kommuniceras till EU-medborgarna på ett bättre sätt.

Vid det andra mötet ska allmänna rådet diskutera förberedelser inför mötet i Europeiska rådet den 29 april. Allmänna rådet kommer att diskutera ett utkast till riktlinjer som gäller hur Storbritanniens anmälan enligt EU-fördragets artikel 50 om att landet vill gå ur EU ska behandlas. Riktlinjerna, som ska antas av Europeiska rådet, anger hur förhandlingarna om utträde och de framtida relationerna med Storbritannien ska gå till.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se