Aktuellt

Debatt om den ekonomiska vårpropositionen

Publicerad: 18 april 2017 klockan 15.00

Den 18 april lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Samtidigt lämnade regeringen även vårändringsbudgeten för 2017. Då hölls också en debatt där partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner deltog.

Finansminister Magdalena Andersson (S) inleder debatten om den ekonomiska vårpropositionen

Finansminister Magdalena Andersson (S) inledde debatten med att presentera regeringens ekonomiska vårproposition. Foto: Melker Dahlstrand

Debatten om vårpropositionen går att se i efterhand via webb-tv. Den tolkades till teckenspråk.

Vårpropositionen innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Regeringen bedömer också det ekonomiska läget och hur ekonomin kommer att se ut samt gör en bedömning av utgiftstaket de närmaste åren.

I samband med vårpropositionen lämnade regeringen också en ändringsbudget för 2017. I ändringsbudgeten föreslår regeringen ändringar i statsbudgeten som riksdagen beslutade om i december.

Riksdagen beslutar om vårpropositionen och vårändringsbudgeten i juni.

Riksdagens arbete med statens budget

Riksdagens arbete med statens budget startar varje år med förslag från regeringen. I april lämnar regeringen sitt första förslag, den ekonomiska vårpropositionen, som innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken. I september lämnar regeringen sitt andra förslag, budgetpropositionen, som innehåller hela statsbudgeten.