Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerad: 28 september 2016 klockan 13.03

Regeringen samråder med EU-nämnden torsdagen den 29 september. De frågor som väntas behandlas är EU:s godkännande av Parisavtalet samt förberedelser inför den 22:a partskonferensen (COP 22) för FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

Tid: Torsdagen den 29 september klockan 08.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Miljörådet väntas godkänna Parisavtalet

Utvecklings- och klimatminister Isabella Lövin ska samråda med nämnden inför mötet i miljörådet den 30 september.

Vid mötet väntas rådet anta ett rådsbeslut om att godkänna Parisavtalet. Parisavtalet är ett så kallat blandat avtal och ska därför godkännas av både EU och dess medlemsstater. Vidare förväntas rådet anta slutsatser inför klimatkonferensen (COP22) i Marrakesh, Marocko.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon: 08-786 66 57, 070-586 66 57, e-post: johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se