Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerad: 21 september 2016 klockan 15.10

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 23 september. Några av de frågor som väntas diskuteras är konkurrenskraftsläget i Europa, EU:s agenda för delningsekonomin samt utvecklingen i stålindustrin i Europa.

Tid: Fredagen den 23 september klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Konkurrenskraftsrådet väntas diskutera EU:s konkurrenskraft

Näringsminister Mikael Damberg ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för konkurrenskraft – inre marknad och industri den 29 september.

Vid mötet väntas rådet diskutera EU:s konkurrenskraft och tillväxt. Vidare väntas kommissionen lämna en lägesrapport om konkurrenskraftsläget i EU. Rådet förväntas även diskutera konkurrenskrafts- och tillväxtfrågor i andra politikområden.

Vid mötet väntas rådet också diskutera EU:s agenda för delningsekonomin med riktlinjer för hur befintlig EU-lagstiftning ska tillämpas på delningsekonomiska affärsmodeller. Delningsekonomin innebär att tjänsteleverantörer kan vara privatpersoner som erbjuder varor eller tjänster till andra privatpersoner. Rådet väntas även diskutera den senaste utvecklingen i stålindustrin i Europa.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon: 08-786 66 57, 070-586 66 57, e-post: johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se