Aktuellt

Riksdagen besökte Västmanlands län

Publicerad: 20 september 2016 klockan 11.51

Riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) och ledamöter från valkretsen besökte Västmanlands län den 19 september. Besöket arrangerades i samarbete med landshövding Minoo Akhtarzand.

Adam Hagman visar Robotkatten för Tobias Billström (M)

Adam Hagman, Robotdalen, visar en robotkatt för förste vice talman Tobias Billström (M). Foto: Riksdagsförvaltningen

– Vi vill att riksdagen ska vara synlig i hela landet och besöker därför landets olika valkretsar. Det gör vi också för att få kunskap om framtidsfrågorna för just den del av landet vi besöker. I Västmanland har vi till exempel talat om migrationsfrågor och företagande, säger Tobias Billström.

Förste vice talman Tobias Billström (M) och riksdagsledamöterna reste till brandområdet vid Grävlingsberget, besökte ett asylboende samt utvecklingscentrumet Expectrum och Robotdalen i Västerås. Studiebesöken och samtalen handlade om lärdomar att dra efter den stora skogsbranden 2014, migrationsfrågor samt näringsliv och teknikutveckling.

De riksdagsledamöter som deltog under dagen var Åsa Coenraads (M), Åsa Eriksson (S), Stig Henriksson (V) och Roger Haddad (L).

Dagen avslutades med middag i landshövdingens residens dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen hade bjudits in. Förste vice talman och landshövdingen stod som värdar för middagen.

Talmansbesök – en kort bakgrundsinformation

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället äger rum vid olika tillfällen, runt om i landets valkretsar, samt kopplas till studiebesök om framtidsfrågor. Talmansbesöken har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.