Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Talman Urban Ahlin deltog i Europarådets talmanskonferens

Publicerad: 16 september 2016 klockan 13.18

Talman Urban Ahlin deltog i Europarådets parlamentariska församlings talmanskonferens i Strasbourg den 15–16 september.

Konferensen hålls vartannat år. I år deltog talmän från Europarådets 47 medlemsstater samt många andra aktörer. De 350 delegaterna diskuterade bland annat frågor om migration och flyktingkrisen i Europa, hur de nationella parlamenten och Europarådet tillsammans kan främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet samt hur parlamenten kan arbeta för ett samhälle som är inkluderande och icke-rasistiskt.

Talman Urban Ahlin står i talarstolen på Europarådets talmanskonferens i Strasbourg

Talman Urban Ahlin talar om organisationens utveckling vid Europarådets talmanskonferens i Strasbourg den 15 september. Foto: Riksdagsförvaltningen

 

Urban Ahlin gjorde ett inlägg i debatten på temat demokratifrämjande. Ahlin talade om vikten av demokrati för länders ekonomiska och sociala utveckling samt att Europarådet måste agera för att motverka den negativa utvecklingen gällande demokrati och vissa mänskliga rättigheter som finns i några av medlemsstaterna. 

– Med grund i Europakonventionen om mänskliga rättigheter bör Europarådet och dess parlamentariska församling arbeta kraftfullt för att värna och utveckla demokratin i våra länder, säger Urban Ahlin.