Aktuellt

Riksdagen debatterade budgetpropositionen

Publicerad: 16 september 2016 klockan 14.00

Uppdaterad: 6 oktober 2016 klockan 15.41

Den 20 september lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetproposition för 2017 till riksdagen. Efter det följde en debatt med riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner. Med debatten börjar höstens budgetarbete i riksdagen.

Finansministern Magdalena Andersson (S) går i kammaren med budgetpropositionen i famnen.

Finansminister Magdalena Andersson (S) går in i kammaren med regeringens budgetproposition för 2018. Foto: Anders Löwdin

Finansministern inledde debatten med att presentera regeringens förslag till statens budget för 2017. Sedan talade de olika partiernas företrädare.

Talarlista den 20 september 2016 

Webb-tv

Debatten går att se i efterhand via webb-tv. Den tolkas till teckenspråk.

Här hittar du budgetpropositionen

Du kan läsa, ladda ned och skriva ut budgetpropositionen:

Budgetpropositionen för 2017 på regeringens webbplats

Det här är budgetpropositionen

Budgetpropositionen är regeringens förslag till statens budget för nästa år. Regeringen föreslår hur mycket pengar som ska gå till exempelvis barnbidrag, försvaret och vägarna. Regeringen lämnar också förslag på en beräkning av statsbudgetens inkomster och förslag på nya och ändrade skatter.

I budgetpropositionen föreslår regeringen hur statens verksamheter ska skötas inom olika områden. Verksamheternas omfattning bestäms bland annat av hur mycket pengar som fördelas på de 27 utgiftsområdena och på de cirka 500 anslag som finns på statsbudgeten.

Så här arbetar riksdagen med budgetförslagen

I samband med att budgetpropositionen lämnas pågår den allmänna motionstiden. Den allmänna motionstiden börjar normalt vid riksmötets början och slutar femton dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. I år slutar allmänna motionstiden den 5 oktober.

Oppositionspartierna redovisar i motioner sina motförslag till regeringens budgetförslag. De brukar lämna in särskilda ekonomisk-politiska motioner där de ger en samlad presentation av sina budgetalternativ.

Riksdagen tar först ställning till budgetens omfattning i stort, det vill säga utgiftsramarna och inkomstberäkningen. Därefter beslutar riksdagen om anslagen inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena efter att riksdagens olika utskott behandlat anslagen under hösten.

Om budgetpropositionen