Aktuellt

Talmannen värd vid firande av SIPRI

Publicerad: 15 september 2016 klockan 15.12

Under 2016 firar fredsforskningsinstitutet SIPRI 50 år. Talmannen stod värd för en middag i riksdagen för att uppmärksamma detta jubileum. Vid den efterföljande konferensen på temat säkra städer var talmannen en av talarna.

Panelsamtal på scenen vid konferensen Stockholm Security Conference on Secure Cities.

Panelsamtal på scenen vid konferensen Stockholm Security Conference on Secure Cities. Foto: SIPRI

 

Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, bedriver forskning om bland annat nedrustning och ickespridning samt fred och konfliktlösning.

- I riksdagens arbete är det viktigt med tillgång till oberoende fakta och analyser om nedrustning och konfliktlösning. Internationell fred och säkerhet är ständigt aktuella frågor, säger talman Urban Ahlin.

Den 14 september hölls en middag i riksdagen under talmannens värdskap. Bland gästerna fanns bland andra kung Carl XVI Gustaf, riksdagsledamöter, SIPRIs ordförande och direktör, forskare, politiker och ambassadörer. Syftet var att samla olika aktörer som verkar inom de fält SIPRI forskar kring.

Den 15-16 september arrangerar SIPRI i samarbete med Stockholms stad ”Stockholm Security Conference on Secure Cities”, en internationell konferens på temat säkra städer. Konferensen syftar till diskussion och erfarenhetsutbyte kring säkerhetsfrågor i en värld med snabbt ökande urbanisering. Talmannen var en av inledningstalarna.

Bakgrund:

Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, instiftades 1966 efter ett riksdagsbeslut. Bakgrunden var ett regeringsförslag om att grunda ett fredsforskningsinstitut med internationell prägel till åminnelse av Sveriges då 150 år av obruten fred. SIPRI, som ligger i Stockholm, är en av världens högst rankade tankesmedjor.