Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerad: 15 september 2016 klockan 14.37

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 16 september. Några av de frågor som väntas diskuteras är en mer systematisk uppföljning av Europeiska rådets slutsatser och kommissionens kommande arbetsprogram för 2017.

Tid: Fredagen den 16 september klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet väntas diskutera systematisk uppföljning av Europeiska rådets slutsatser

Statssekreteraren Oscar Stenström ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 20 september.

Vid mötet väntas rådet

  • diskutera hur Allmänna rådet skulle kunna följa upp Europeiska rådets slutsatser på ett mer systematiskt sätt
  • ha en första diskussion om översynen av budgetramen för perioden 2014-2020 som EU-kommissionen väntas presentera på rådsmötet
  • diskutera arbetsprogrammet för nästa år som kommissionen håller på att ta fram.

Dokument

Kallelse och föredragningslista 2015/16:2

EU-nämndens samlade dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon : 08-786 66 57, 070-586 66 57, e-post: johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se