Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Ryssland

Publicerad: 15 september 2016 klockan 13.47

Den 18 september är det parlamentsval i Ryssland. Tio svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Från riksdagens OSSE-delegation deltar ordförande Kent Härstedt (S), vice ordförande Margareta Cederfelt (M), Arhe Hamednaca (S), Göran Pettersson (M), Anna Wallén (S), Jasenko Omanovic (S) och Kerstin Nilsson (S). I valobservationen ingår även riksdagsledamöterna Sotiris Delis (M), Annika Eclund (KD) och Magnus Oscarsson (KD).

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. En viktig uppgift för organisationen är att övervaka parlamentsval i olika länder.

Ett 100-tal parlamentariker deltar

Valobservationen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet. I valobservationen den 18 september deltar ett 100-tal parlamentariker från flera av OSSE:s medlemsstater. Deras uppgift är att kontrollera att valet är öppet och genomförs på ett korrekt sätt genom att vara korttidsobservatörer på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Presskonferens i Moskva 19 september

Den 19 september hålls en presskonferens i Rysslands huvudstad Moskva där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på OSSE:s parlamentariska församlings webbplats.

Kontaktperson för media

Eva Hjelm, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon
+46 (0)70-399 77 73, e-post eva.hjelm@riksdagen.se

Ledamöter