Aktuellt

Ja till att godkänna klimatavtalet från Paris

Publicerad: 4 oktober 2016 klockan 11.22

Riksdagen borde godkänna klimatavtalet från Paris. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Sverigedemokraterna håller dock inte med och säger därför nej i en reservation.

I december förra året enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal under klimatkonferensen i Paris. Klimatavtalet innebär bland annat att den globala uppvärmningen ska hållas långt under två grader och att ansträngningar ska göras för att uppvärmningen inte går över 1,5 grader. För att avtalet ska börja gälla krävs att minst 55 parter som tillsammans står för 55 procent av utsläppen ratificerar avtalet. En månad efter att tillräckligt många länder ratificerat klimatavtalet börjar det att gälla.

Avtalet bör ratificeras snarast

I slutet på september hade 60 länder ratificerat Parisavtalet, däribland Kina och USA. Dessa länder står tillsammans för 47,76 procent av utsläppen. Regeringen vill nu att riksdagen godkänner avtalet så att även Sverige, genom regeringen, kan ratificera det. Miljö- och jordbruksutskottet anser liksom regeringen att avtalet lägger grunden för ett långsiktigt och ambitiöst klimatarbete i världens alla länder. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag och godkänner Parisavtalet.

Möte om Parisavtalet kan bli i november

I november hålls ett klimatmöte i Marrakech, Marocko. Om tillräckligt många länder ratificerat Parisavtalet kommer det i samband det också hållas ett första partsmöte om Parisavtalet. Där får alla parter som ratificerat avtalet vara med. För att kunna delta som part måste Sverige ratificera avtalet senast den 15 oktober.

Parisavtalet är ett blandat avtal som innebär att alla EU:s medlemsländer dels ska ratificera det var för sig och dels tillsammans i EU. Den 30 september godkände EU:s ministerråd avtalet, dock utan att specificera exakt hur mycket varje medlemsland ska bidra med.

Sverigedemokraterna håller inte med

Sverigedemokraterna säger dock nej till utskottets förslag i en reservation då partiet anser att det finns flera problem med avtalet. Framförallt menar Sverigedemokraterna att det måste stå klart hur mycket varje EU-land ska bidra med innan Sverige kan godkänna avtalet.

Kontaktperson för media

Björn Wessman, kanslichef i miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08- 786 43 27, e-post bjorn.wessman@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 12 oktober 2016. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande Godkännande av Parisavtalet 2016/17:MjU6 (publiceras den 7 oktober)