Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Parlamentariker har ett speciellt ansvar för att värna mänskliga rättigheter

Publicerad: 28 oktober 2016 klockan 12.50

Parlamentariker har ett speciellt ansvar för att värna mänskliga rättigheter och lag och ordning. Det slogs fast i en gemensam deklaration som antogs vid Interparlamentariska unionens församling (IPU) i Genéve den 23–27 oktober. Fyra svenska riksdagsledamöter spelade en aktiv roll i arbetet med dessa och flera andra frågor.

Över 680 parlamentariker från 140 länder, inklusive 101 talmän och vice talmän, deltog under IPU-mötet i Genéve, Schweiz. Församlingen antog tre resolutioner – om den svåra humanitära situationen i Syrien, parlamentens roll när allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter inträffar, samt vikten av kvinnors deltagande i politiska processer.

Höll huvudanförande i debatten

Riksdagens IPU-delegation deltog i församlingen, och dess ordförande Krister Örnfjäder (S) höll huvudanförandet i generaldebatten. Anförandet handlade om parlamentens roll när det gäller att värna mänskliga rättigheter och utmynnade i en gemensam deklaration. Krister Örnfjäder talade om parlamentens kontrollfunktion kopplat till mänskliga rättigheter, och belyste bland annat vikten av jämställdhet och att inkludera kvinnor i ledande positioner. Deklarationen slår fast att parlamentarikerna har ett speciellt ansvar för att värna mänskliga rättigheter och lag och ordning. Om våld eller andra utmaningar inträffar så ska parlamentarikerna vara de första att reagera.

Samsyn om nolltolerans mot sexuell exploatering

Delegationens förste vice ordförande Anti Avsan (M), som även ärordförande för IPU:s permanenta utskott för FN-frågor, ledde paneldiskussioner om finansieringen av FN-systemet. Inriktningen på diskussionerna var utvecklingsstöd i olika former, och om särskilda åtgärder för skydd mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp som begåtts inom ramen för FN:s fredsbevarande verksamhet. Det fanns en undantagslös samsyn i frågan om nolltolerans mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp som begåtts av FN-personal.

Resolution om Syrien antogs

En resolution antogs också om ett särskilt brådskande ämne, ett så kallat emergency item, om kriget och den svåra humanitära situationen i Syrien, med särskilt fokus på Aleppo. Resolutionen slår fast att attacker mot civila och civil infrastruktur och de våldsamma evakueringarna av städer måste stoppas omedelbart. Medlemsstaterna uppmanade också Ryssland och USA och alla relevanta aktörer inblandade i konflikten att återuppta diskussioner, med målsättningen att uppnå en permanent fredlig och politisk lösning för att få ett slut på kriget som tar så många liv.

Kvinnors rätt att delta i politiska processer

I det permanenta utskottet för demokrati och mänskliga rättigheter antogs en resolution om att stärka kvinnors rätt att delta fritt, säkert och utan inblandning i politiska processer, att bygga partnerskap mellan män och kvinnor. Detta mot bakgrund av en rapport som släpptes under församlingen som belyste den omfattande förekomsten av sexism och våld mot kvinnliga parlamentariker världen över. Monica Green (S), delegationens andre vice ordförande, höll ett inlägg i frågan.

Teres Lindberg (S), medlem i styrelsen för det permanenta utskottet för hållbar utveckling, finanspolitik och handel, debatterade vikten av att inkludera finansiering specifikt riktad till kvinnor för att främja genomförandet av FN:s hållbara utvecklingsmål.

Vid IPU-församlingen valdes också Krister Örnfjäder till internrevisor för år 2017.

Dokument

Kontaktperson för media

Helena Lundstedt, delegationssekreterare, telefon 08-786 47 95, 076-861 95 16, e-post helena.lundstedt@riksdagen.se

Ledamöter