Aktuellt

Hållbar utveckling tema under Nordiska rådets session i Köpenhamn

Publicerad: 28 oktober 2016 klockan 10.03

FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det står högst på agendan när Nordiska rådets 87 parlamentariker möts i Köpenhamn den 1-3 november. Inte minst kommer det temat att prägla sessionens toppmöte med de nordiska statsministrarna den 1 november.

Under sessionen kommer även försvars- och säkerhetspolitiska frågor att diskuteras. Frågorna är aktuella i synnerhet med tanke på det känsliga säkerhetsläget i Östersjön. Danmark, som just nu är ordförandeland för Nordiska rådet, har också pekat ut just försvarsfrågor som ett prioriterat område. Den ryska gasledningen Nord Stream 2 genom Östersjön är en annan fråga som kommer att granskas ur både ett miljö- och ett säkerhetsperspektiv.

– Norden står för närvarande inför ett antal stora gemensamma utmaningar. Migrationsströmmar, Rysslands agerande i närområdet och hur det påverkar Östersjöregionen samt den globala konkurrensen är områden där vi måste hålla oss längst framme, säger Hans Wallmark (M), ordförande i Nordiska rådets svenska delegation.

Arena för utbyte mellan länder

Årets session i Nordiska rådet är den 68:e i ordningen och från Nordiska rådets svenska delegation deltar i år 20 riksdagsledamöter.

– Under några dagar kommer Nordiska rådets session i Köpenhamn att bli en arena för utbyte mellan parlamentariker, regeringschefer och ministrar. Vi måste se verkligheten sådan den är och agera utifrån den, menar Hans Wallmark (M).

Diskussion om ökat samarbete

Under mötet kommer också integrations- och arbetsmarknadsfrågor att diskuteras. Utgångspunkten blir den utredning om framtidens arbetsliv som den danske ministern Poul Nielson har skrivit.

– Som en av de största ekonomiska regionerna i världen har vi ett stort ansvar att säkerställa en rättvis konkurrens på arbetsmarknaden, säger Phia Andersson (S), vice ordförande i Nordiska rådets svenska delegation.

Poul Nielsens utredning tar bland annat upp ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna på arbetsmarknadsområdet.

– Det är viktigt att vi tillsammans ser till att grundläggande reglerna gäller, som den gemensamma nordiska arbetsmarknaden bygger på, säger Phia Andersson (S).

Hållbar utveckling i fokus

Frågan som står allra högst upp på agendan är dock FN:s globala mål för hållbar utveckling. För att ytterligare understryka sessionens tema arrangerar FN Byen i Köpenhamn en temadag kring FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling världsmålen på måndagen den 31 oktober.

På kvällen den 1 november kommer mottagarna av Nordiska rådets olika priser att avslöjas. Priser delas ut i kategorierna litteratur, barn- och ungdomslitteratur, film, miljö och musik. Prisutdelningen sker i Danmarks Radios konserthus.

Dokument

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, sekreterare för den svenska delegationen, tel: +46709934782, e-post: lena.eklof@riksdagen.se