Aktuellt

Det ska bli lättare att själv välja namn

Publicerad: 27 oktober 2016 klockan 10.14

Efternamn kommer inte längre att ges automatiskt vid födsel eller adoption och alla ska kunna välja ett av de vanligaste efternamnen i Sverige. Det är ett par delar i regeringens förslag om en ny lag om personnamn. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Regeringens förslag om en ny lag om personnamn innebär bland annat att

  • barn inte längre får ett efternamn automatiskt efter födsel eller adoption
  • alla efternamn ska förvärvas genom ansökan
  • det ska finnas många möjliga efternamn att välja bland
  • de vanligaste efternamnen ska kunna väljas av alla
  • det ska gå att ha dubbla efternamn
  • det ska bli enklare att byta namn och det ska gå att byta namn flera gånger.

Skatteverket ska vara den enda myndigheten som beslutar om personnamn. Regeringen föreslår att den nya lagen ska börja gälla den 1 juli 2017.

Civilutskottet välkomnar moderniseringen

Civilutskottet välkomnar regeringens förslag om en ny modern namnlag som bygger på enkelhet, förutsebarhet och valfrihet. Utskottet konstaterar att valmöjligheterna ökar med den nya lagen, exempelvis genom att många fler efternamn med familjeanknytning blir tillgängliga och att alla har rätt att få ett av de vanligaste efternamnen. Det blir också möjligt att byta namn flera gånger. Utskottet anser att det är nödvändigt att det fortfarande finns vissa begränsningar. Ibland behöver en persons valfrihet stå tillbaka för att tillgodose en annan persons intresse av att skydda sitt namn.

Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ny lag.

Kontaktperson för media

Peter Scharmer, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 46 61, e-post peter.scharmer@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 9 november.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU4 En ny lag om personnamn (publiceras den 1 november)