Aktuellt

Ledamöter debatterar mänskliga rättigheter vid stort internationellt möte i Genève

Publicerad: 21 oktober 2016 klockan 13.36

Hur kan parlament arbeta för att främja respekten för mänskliga rättigheter? Vad kan de göra när dessa rättigheter kränks? Det är ett par av huvudfrågorna för de svenska riksdagsledamöter som deltar i Interparlamentariska unionens församling i Genève med start den 23 oktober.

Den 23–27 oktober deltar riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen, IPU, vid den årliga höstförsamlingen i Genève, tillsammans med delegationer från 138 andra medlemsländer. Över 700 ledamöter samt över 100 talmän kommer att delta vid mötet.

Huvudteman för debatterna kommer bland annat att vara vilka möjligheter parlament har för att agera vid allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, kvinnors deltagande i politiska processer samt hur det internationella samarbetet för att genomföra de hållbara utvecklingsmålen kan utvecklas.

Huvudanförande i generaldebatten

IPU-delegationens ordförande Krister Örnfjäder (S) kommer att hålla huvudanförandet i generaldebatten, som handlar om parlamentens kontrollfunktion kopplat till mänskliga rättigheter. I talet kommer Krister Örnfjäder bland annat att belysa vikten av jämställdhet samt vikten av att inkludera kvinnor i ledande positioner.

Vid mötet ska även en rådgivande resolution antas i ett av de permanenta utskotten. Den handlar om att stärka kvinnors rätt att delta i politiska processer. Monica Green (S), delegationens andre vice ordförande i svenska delegationen, kommer att hålla ett inlägg i frågan. Resolutionsförslaget innehåller bland annat en rad konkreta åtgärder som parlamenten kan använda för att säkra kvinnors jämlika deltagande i politiska processer.

Diskussioner om sexuellt våld

Anti Avsan (M), delegationens förste vice-ordförande och ordförande för IPU:s permanenta utskott för FN-frågor, kommer att leda diskussioner om sexuellt våld inom FN-systemet samt vilka åtgärder som vidtagits för att bekämpa detta.

Teres Lindberg (S) är medlem i styrelsen för det permanenta utskottet för hållbar utveckling, finanspolitik och handel. Detta utskott kommer att debattera vikten av att inkludera finansiering specifikt riktad till kvinnor för att främja genomförandet av FN:s hållbara utvecklingsmål.

IPU – Interparlamentariska unionen

IPU, som bildades 1889 och är en världsomspännande organisation, är världens äldsta multilaterala politiska organisation. Sveriges riksdag har varit medlem i IPU sedan 1894. IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter. Representanter för medlemsländernas parlament möts vid större återkommande möten två gånger per år. IPU har sitt sekretariat i Genève. IPU har också ett kontor i New York, som permanent observatör i FN.

Dokument

Kontaktperson för media

Helena Lundstedt, delegationssekreterare, telefon 08-786 47 95, 076-861 95 16, e-post helena.lundstedt@riksdagen.se

Ledamöter