Aktuellt

Talmansbesök i Jämtlands län

Publicerad: 18 oktober 2016 klockan 09.16

Riksdagens talman Urban Ahlin och ledamöter från valkretsen besökte Jämtlands län den 16-17 oktober. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Jöran Hägglund.
 

Talman Urban Ahlin besöker Jämtlands län tillsammans med ledamöter från valkretsen

Talmansbesöket i Jämtlands län innehöll flera studiebesök, här på Nord-Lock i Mattmar. Foto. Länsstyrelsen Jämtlands län / Thomas Jarnehill


– Jag vill att riksdagen ska vara närvarande i hela landet och därför besöker vi olika valkretsar runt om i landet för att studera just deras framtidsfrågor. I Jämtland har vi exempelvis talat om de olika näringar som är viktiga för länet, säger Urban Ahlin.
 
Talmannen och riksdagsledamöterna inledde besöket på söndagen med en presentation av besöksnäringen samt länets kommande större sportevenemang. Måndagens program började med ett frukostmöte om skogsnäringen och sedan reste delegationen runt Storsjön med stopp hos Nord-Lock i Mattmar, Trägsta mjölkgård i Hallen och Wikners i Persåsen. Åter i Östersund besöktes AIM Sweden. Studiebesöken och samtalen handlade bland annat om olika näringar som industri, jordbruk och design.
 
Riksdagsledamöterna Anna-Caren Sätherberg (S), Kalle Olsson (S), Saila Quicklund (M) och Per Åsling (C) deltog i besöket.
 
Dagen avslutades med middag i landshövdingens residens dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen hade bjudits in. Talmannen och landshövdingen stod som värdar för middagen.

Talmansbesök – en kort bakgrundsinformation

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm men talman Urban Ahlin har gjort om höstmiddagen till talmansbesök i landets olika valkretsar. Dessa besök sker på initiativ av talmannen och syftet är att ledamöterna ska knyta kontakter och orientera sig i regionens viktiga framtidsfrågor. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.