Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Montenegro

Publicerad: 14 oktober 2016 klockan 10.48

Den 16 oktober deltar tre riksdagsledamöter i en internationell valobservation i Montenegro. Montenegros befolkning väljer då vilka som ska representera dem i landets parlament.

De tre svenska riksdagsledamöter som deltar i valövervakningen ingår i riksdagens OSSE-delegation. Ledamoten Margareta Cederfelt är särskild koordinator för valövervakningen, vilket innebär att hon kommer att leda hela den internationella valövervakningen av Montenegros
parlamentsval.

Valobservationen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet. OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Europarådsdelegationen, som också deltar i valobservationen, arbetar för att skapa en gemensam värdegrund grundad på krav på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. En viktig uppgift för dessa organisationer är att övervaka parlamentsval i olika länder.

Ett 30-tal parlamentariker deltar

Totalt deltar ett 30-tal parlamentariker från 20 olika länder. Deras uppgift är att kontrollera att valet är öppet och genomförs på ett korrekt sätt genom att vara korttidsobservatörer på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Presskonferens i Podgorica

Den 16 oktober klockan 15 hålls en presskonferens i Podgorica där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på OSSE:s parlamentariska församlings webbplats.

Kontaktperson för media

Fredrik Svensson, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 (0)73- 096 64 67, e-post fredrik.svensson@riksdagen.se

Ledamöter