Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 9 november 2016 klockan 10.55

Regeringen samråder med EU-nämnden torsdagen den 10 november. Ett par av de frågor som ska diskuteras är kommissionens arbetsprogram för 2017 och en modernisering av de handelspolitiska skyddsåtgärderna.

Tid: Torsdagen den 10 november klockan 13.00
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54), ingång Riksplan

Utrikesrådet för handelsfrågor väntas diskutera handelspolitiska skyddsåtgärder

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför mötet i utrikesrådet för handelsfrågor den 11 november.

Vid mötet väntas ministrarna diskutera EU-kommissionens förslag från 2013 om att modernisera de handelspolitiska skyddsåtgärderna och kommissionens kommande förslag om ändringar i metoden för att beräkna dumpningsmarginaler.

Rådet väntas också

  • diskutera post-Nairobi-förhandlingarna i världshandelsorganisationen WTO inför den ministerkonferens som ska äga rum i december i Buenos Aires
  • få en lägesrapport samt diskutera förhandlingarna mellan EU och USA om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, TTIP
  • diskutera förhandlingarna om frihandelsavtalen mellan EU och Japan samt EU och Mercosur.

Diskussion om kommissionens arbetsprogram för 2017 i rådet för allmänna frågor

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 15 november.

Ministrarna väntas diskutera kommissionens arbetsprogram för 2017. Arbetsprogrammet anger politiska prioriteringar samt de initiativ som kommissionen planerar att presentera under det kommande året.

Rådet väntas också

diskutera kommissionens förslag till halvtidsöversyn av budgetramen för perioden 2014–2020

  • diskutera utkastet till dagordning inför möte i Europeiska rådet den 15–16 december
  • följa upp Europeiska rådets möte den 20–21 oktober
  • diskutera och utvärdera rådets dialoger för att stärka rättsstaten i EU
  • få information från nuvarande och kommande ordförandeskap om en färdplan för arbetet med den europeiska terminen 2017.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon: 08-786 66 57, 070-586 66 57, e-post: johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se