Aktuellt

Öppen utfrågning om marknadsföring i sociala medier

Publicerad: 8 november 2016 klockan 09.47

Den 10 november håller civilutskottet en öppen utfrågning om marknadsföring i sociala medier. Utskottet vill höra deltagarnas synpunkter när det gäller reklamidentifiering, dold reklam, vilket ansvar marknadens aktörer har och om dagens regler är tillräckligt anpassade för nya medier.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Tid: Klockan 9–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

09.00 Civilutskottets ordförande Tuve Skånberg (KD) inleder utfrågningen

09.05 Jonas Colliander, ekonomie doktor, Handelshögskolan Stockholm ger en allmän beskrivning av marknadsföringsmetoderna i sociala medier

09.20 Elisabeth Trotzig, reklamombudsman

09.40 Mia Ohlsson, avdelnings- och kommunikationschef, Konsumentverket

09.50 Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer

10.00 Öjje Holt, vd, Tailsweep

10.10 Martin Arvebro (The Swedish Lad)

10.20 Linda Hörnfeldt, Influencers of Sweden

10.30 Paus

10.45 Frågor från utskottets ledamöter

11.55 Civilutskottets vice ordförande Johan Löfstrand (S) avslutar utfrågningen.

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Kontaktperson för media

Susanne Sjöblom, föredragande civilutskottet, telefon 08- 786 43 01, e-post susanne.sjoblom@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se