Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar valet i USA

Publicerad: 7 november 2016 klockan 11.10

Den 8 november är det presidentval och val till kongressen i USA. Två svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Ledamöterna Kent Härstedt (S) och Margareta Cederfelt (M) deltar i observation av valet i USA den 8 november. Det är presidentval samt val till representanthuset och senaten i den amerikanska kongressen.

Kent Härstedt är ordförande i riksdagens OSSE-delegation och Margareta Cederfelt är vice ordförande. Valobservationen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet. OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa.

130 parlamentariker deltar

Totalt deltar 130 parlamentariker från 29 olika länder i valobservationen. Deras uppgift är att kontrollera att valet är öppet och genomförs på ett korrekt sätt genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Presskonferens efter valet

Den 9 november håller OSSE en presskonferens i Washington där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på OSSE:s parlamentariska församlings webbplats.

Kontaktperson för media

Fredrik Svensson, senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 (0)73 096 6467, e-post fredrik.svensson@riksdagen.se

Ledamöter