Aktuellt

Talmannen besökte Polen

Publicerad: 30 november 2016 klockan 13.21

Den 28-29 november gjorde talman Urban Ahlin ett officiellt besök till Polen. Talmannen träffade bland annat det polska parlamentets, Sejmens, talman Marek Kuchciński och deltog i ett polskt-svenskt parlamentariskt forum.

Talman Urban Ahlin visas utrustning som används vid gränsstation

Talman Urban Ahlin och Polens talman Marek Kuchciński förevisas utrustning som används vid gränsstation Foto: Pawel Kula/Sejmen

De både talmännen inspekterade EU:s yttre gräns i regionen, gränsen mellan Polen och Ukraina. Talmannen fick ta del av gränsbevakningens dagliga arbete och de utmaningar som personalen där ställs inför och besökte även en gränsstation. Talmannen deltog även i 15-års jubiléet av den statliga högskolan i Przemysl som arbetar för en ökad förståelse av EU:s idé om samarbete och solidaritet.

Polskt-svenskt parlamentariskt forum

Den 29 november deltog talman Urban Ahlin och flera svenska riksdagsledamöter vid ett polskt-svenskt parlamentariskt forum i Sejmen. Forumet hölls i år för fjärde gången och hade tre teman: framtiden inom EU i ljuset av Brexit, säkerhet i Östersjöregionen och frågor kring Östliga partnerskapet samt polskt-svenskt samarbete inom innovationsområdet.

Ledamoten Hanna Westerén (S) pratar under forumet

Hanna Westerén (S) var en av de ledamöter som deltog i forumet Foto: Pawel Kula/Sejmen

Diskussionerna kretsade även kring migrations-, flykting- och integrationsfrågor, klimatutmaningar, Ukraina och Syrien. Jämställdhetsfrågor var ett annat område som stod i fokus. Parlamentarikerna från båda länderna utbytte erfarenheter och diskuterade samarbetsmöjligheter inom olika områden. 

Följande ledamöter deltog i forumet: Pyry Niemi (S), Göran Pettersson (M), Kent Härstedt (S), Roger Richtoff (SD), Hanna Westerén (S), Dag Klackenberg (M), Per-Arne Håkansson (S), Marta Obminska (M), Lars Tysklind (L), Annika Lillemets (MP) och Karin Rågsjö (V).

Talman Urban Ahlin hade under dagen även ett möte med senatens talman Stanislaw Karczewski om Vitryssland, Ukraina och bilaterala relationer mellan länderna.