Aktuellt

Gränshinder debatterades på Nordiska rådets session i Köpenhamn

Publicerad: 3 november 2016 klockan 14.46

Ett stort engagemang för undanröjande av gränshinder genomsyrade debatten under Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1-3 november.

Under sessionen, den 68:e i ordningen, debatterades även försvars- och utrikespolitiska frågor samt den ryska gasledningen Nord Stream 2 som diskuterades ur både ett miljö- och ett säkerhetsperspektiv. Relationen till Ryssland diskuterades på sessionen och det konstaterades att det är viktigt att bibehålla en politisk dialog mellan Ryssland och de nordiska länderna.

Den svenska delegationen

Från Nordiska rådets svenska delegation deltog 20 riksdagsledamöter på sessionen. Under frågetimmen med de nordiska arbetsmarknadsministrarna ställde de svenska medlemmarna ett flertal frågor om den nordiska arbetsmarknaden ur både ett ungdomsperspektiv och ett integrations- och migrationsperspektiv. En bättre matchning och rörlighet i Norden efterlystes också från svenskt håll.

Nordiska rådets session i Köpenhamn

Riksdagsledamöterna Phia Andersson (S) och Hans Wallmark (M), i mitten, diskuskuterar med sina nordiska kollegor under mötet i Köpenhamn. Foto: Magnus Fröderberg / norden.org

Gränshinder som försvårar för människor att resa och arbeta i de nordiska länderna var även det ett genomgående tema på sessionen. Ett flertal svenska medlemmar tog i det sammanhanget upp problemen i samband med ID- och gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark och vikten av att underlätta för nyanlända människor att snabbare kunna etablera sig i de nordiska länderna. En bättre infrastruktur mellan de nordiska länderna efterfrågades också från ett antal ledamöter.

Jämställdhet som en nyckel till hållbar utveckling togs upp på sessionen och från svenskt håll konstaterades att Norden kommit långt på detta område, men att mycket återstår att göra när det gäller att skapa rättvisa villkor för kvinnor och män i Norden. En fråga som föranledde en livlig debatt med ett flertal inlägg från de svenska medlemmarna var den gemensamma nordiska turistmarknaden och hur den kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Antagna medlemsförslag

Nordiska rådet antog på sessionen ett antal medlemsförslag med rekommendationer till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna. Bland annat om bästa möjliga integration av asylbarn och skolors ansvar, gemensamma nordiska insatser för en giftfri vardag, ökad och hållbar turism i Norden samt klokt utnyttjande av matavfall och bekämpning av matspill.

Andra förslag som antogs rörde ensamkommande barn, gemensamma nordiska medicininköp, att underlätta mobilitet mellan nordiska länder samt avhållande av ett idrottstoppmöte.

Nordiska rådets priser

I samband med sessionen i Köpenhamn delade Nordiska rådet vid en prisgala i Danmarks radios konserthus ut sina fem olika priser. Bland pristagarna fanns Katarina Frostenson från Sverige som fick rådets litteraturpris för sin diktsamling "Sånger och formler". Prissumman är 350 000 danska kronor.

Dokument

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, sekreterare för den svenska delegationen, tel: +46709934782, e-post: lena.eklof@riksdagen.se