Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 23 november 2016 klockan 11.14

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 25 november. Några av de frågor som ska diskuteras är den europeiska rymdstrategin, översynen av telekomregelverket och det europeiska samförståndet om utveckling.

Tid: Fredagen den 25 november klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet för utrikesfrågor väntas diskutera det europeiska samförståndet om utveckling

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikesfrågor den 28 november.

Rådet väntas diskutera EU:s policy for utvecklingssamarbete med utgångspunkt i ett nyligen publicerat meddelande från kommissionen.

Rådet väntas också diskutera

 • ett ramverk för tiden efter Cotonou-avtalets utgång
 • migration och utveckling.

Rådet för transport och telekom väntas diskutera telekomregelverket

Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) och infrastrukturminister Anna Johansson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för transport och telekommunikation den 1-2 december.

Rådet väntas diskutera en översyn av telekomregelverket. Översynen syftar till att modernisera reglering av den elektroniska kommunikationssektorn och innefattar bestämmelser om en europeisk kodex, inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter, en handlingsplan för 5G nät samt uppkopplingsbarhet.

Rådet väntas också behandla

 • gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och skapandet av en EU-byrå för flygsäkerhet
 • säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg
 • registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg
 • möjliga inspektionsssystem för säker drift av roro-passagerarfartyg och passagerarfartyg med hög hastighet
 • grossistledet på roamingmarknader
 • gränsöverskridande paketleveranstjänster
 • främjande av uppkopplingsbarhet.

Konkurrenskraftsrådet väntas diskutera den europeiska rymdstrategin

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, och statssekreterare Oscar Stenström ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för konkurrenskraft den 28-29 november.

Rådet väntas få en presentation av kommissionens meddelande om en europeisk rymdstrategi och hålla en diskussion. Syftet med rymdstrategin är att ange en tydlig riktning och mål för EU på rymdområdet. Rådet väntas också anta slutsatser om bättre villkor för yngre forskare.

Rådet väntas också behandla

 • åtgärder mot omotiverad geoblockering för att stimulera gränsöverskridande e-handel
 • avstämning av konkurrenskraftsläget
 • genomförandet av inremarknadsstrategin för varor och tjänster
 • ikraftträdandet av det enhetliga patentsystemet

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon: 08-786 66 57, 070-586 66 57, e-post: johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se