Aktuellt

Svensk representant till Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr

Publicerad: 22 november 2016 klockan 14.26

Den svenska delegationen i Europarådets parlamentariska församling ska nominera kandidater till den svenska posten i Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr, European Committee for the Prevention of Torture (CPT). Uppdraget är oavlönat och kan innefatta upp till 40 dagar per år.

Mer information om kommittén finns på: http://www.cpt.coe.int/

För uppdraget söker vi kandidater med följande kvalifikationer:

  • Erkänd sakkunskap om mänskliga rättigheter eller den europeiska konventionen om förhindrande av tortyr och annan omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning
  • Mycket goda kunskaper i engelska och/eller franska som är Europarådets officiella språk
  • Specialisering inom kriminalvård eller rättsmedicin är meriterande.

Upplysningar om uppdraget lämnas av delegationssekreterare Magnus Nordström, 08-786 51 59, magnus.nordstrom@riksdagen.se

Ansökan med meritförteckning på engelska eller franska skickas senast den 12 december 2016 per e-post till ovan angiven e-postadress.