Aktuellt

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Publicerad: 22 november 2016 klockan 14.28

Konstitutionsutskottet, KU, håller den 24 november ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för verksamheten under året.

Tid: Torsdagen den 24 november klockan 9–10.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media.

Webb-tv

Sammanträdet kan följas via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Kontaktperson för media

Tony Holmstedt, utskottsassistent konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 14, e-post tony.holmstedt@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se