Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerad: 2 november 2016 klockan 12.03

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 4 november. Några av de frågor som ska diskuteras är system för företagsbeskattning, EU-statistik och upprättande av förteckning över icke samarbetsvilliga länder och territorier på skatteområdet.

Tid: Fredagen den 4 november klockan 09.00
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54), ingång Riksplan

Ekofinrådet väntas diskutera system för företagsbeskattning

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 8 november.

Vid mötet väntas ministrarna diskutera EU-kommissionens förslag om ett system för beskattning av företag inom EU. Förslaget innehåller ett direktiv om harmonisering av bolagsskatteregler och ett direktiv om konsolidering, som innebär att alla företag inom en koncern behandlas som en enhet. Dessutom föreslås förändringar av reglerna som ska hindra att företag utnyttjar skillnader i olika EU-länders skattesystem. En tvistelösningsmekanism inom EU för fall av dubbelbeskattning föreslås också.

Rådet väntas även anta slutsatser om EU-statistik, stärkt samarbete mellan Eurostat och ECB och genomförande av uppförandekoden för europeisk statistik.

Rådet väntas också

  • eventuellt diskutera det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner.
  • diskutera Europeiska revisionsrättens årsrapport om EU-kommissionens genomförande av budgeten 2015.
  • anta slutsatser om kriterier för urval till en förteckning över länder och territorier som inte är samarbetsvilliga på skatteområdet.

Dokument

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, tf kanslichef EU-nämndens kansli, telefon: 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post: margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se