Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 16 november 2016 klockan 11.10

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 18 november. Några av de frågor som ska diskuteras är en ny kompetensagenda för Europa, hur radikalisering som leder till våldsam extremism kan förebyggas och idrottsdiplomati.

Tid: Fredagen den 18 november klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet för utbildning, kultur och idrott väntas diskutera en ny kompetensagenda för Europa

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för Utbildning, ungdom, kultur och idrott den 21–22 november.

Rådet väntas fatta beslut om en resolution om en ny kompetensagenda för ett konkurrenskraftigt Europa för alla. Förslaget till resolution är rådets syn på EU-kommissionens meddelande "En ny kompetensagenda för Europa" från den 10 juni.

Vad gäller utbildnings- och ungdomsfrågor väntas rådet också

  • komma överens om förslag till rådets rekommendation om att inrätta en kompetensgaranti
  • anta slutsatser om att förebygga radikalisering som leder till våldsam extremism
  • anta slutsatser om att främja nya metoder inom ungdomsarbetet för att upptäcka och utveckla ungdomars potential
  • hålla en riktlinjedebatt om frågan europeiska ungdomar i centrum av ett modernt EU
  • hålla en riktlinjedebatt i ämnet att främja och utveckla talanger – en politik för att upptäcka och locka fram det bästa hos ungdomar.

Inom området idrott väntas rådet

  • anta slutsatser om idrottsdiplomati, det vill säga hur idrotten används i diplomatiska, interkulturella, sociala, ekonomiska och politiska förbindelser
  • hålla en riktlinjedebatt om idrottens inverkan på den personliga utvecklingen.

Vad gäller kulturfrågor väntas rådet

  • anta en allmän inriktning för EU-parlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv 2018
  • anta en allmän inriktning för EU-parlamentets och rådets beslut om en ändring av beslutet för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020-2033 så att även Efta-länderna kan delta
  • hålla en riktlinjedebatt om en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon: 08-786 66 57, 070-586 66 57, e-post: johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se