Aktuellt

Civilutskottet håller öppet sammanträde om fastighetsmäklarlagen

Publicerad: 11 november 2016 klockan 08.58

Civilutskottet har gjort en uppföljning av fastighetsmäklarlagen från 2011 för att se om lagen har fått avsedd effekt. Den 15 november presenterar utskottet resultatet av uppföljningen vid ett öppet sammanträde.

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och kan följas via webb-tv.

Tid: Klockan 11.00–12.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Våren 2011 beslutade riksdagen om en ny fastighetsmäklarlag. Lagen syftar bland annat till att ge både säljare och köpare trygghet i samband med fastighetsaffärer. Förra året bestämde utskottet att det skulle göra en uppföljning av hur den nya lagen fungerat. Den 15 november presenteras resultatet.

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppet sammanträde om fastighetsmäklarlagen

Kontaktperson för media

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se