Aktuellt

KU föreslår översyn av Riksrevisionen

Publicerad: 10 november 2016 klockan 13.05

Konstitutionsutskottet (KU) anser att en parlamentariskt sammansatt utredning bör tillsättas för att göra en översyn av Riksrevisionen. Ett enigt utskott föreslår i ett utskottsinitiativ att riksdagen riktar ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om detta.

Den 5 augusti höll konstitutionsutskottet ett extra sammanträde om Riksrevisionen, efter medierapportering om myndighetens interna arbete, till exempel om hur rekryteringar hanterades. På sammanträdet ställde utskottet frågor till de tre riksrevisorerna om situationen inom Riksrevisionen. Sedan dess har både Susanne Ackum och Ulf Bengtsson beviljats entledigande och avslutat sina uppdrag som riksrevisorer. Den tredje riksrevisorn, Margareta Åberg, begärde den 15 september att bli entledigad från och med den dag en ny riksrevisor tillträtt.

Konstitutionsutskottet anser att det behövs en översyn av vissa frågor om Riksrevisionen. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning som ska genomföra en sådan översyn. Den ska bland annat behandla riksrevisorerna, riksdagen och Riksrevisionen, effektivitetsrevisionen och vissa förhållanden vid Riksrevisionen.

Kontaktperson för media

Hans Hegeland, utskottsråd konstitutionsutskottet, telefon 08-786 47 26, e-post hans.hegeland@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 16 november.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU14 Översyn av Riksrevisionen (publiceras den 11 november)