Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 9 mars 2016 klockan 16.40

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 11 mars. Några av de frågor som ska diskuteras är Europeiska rådets kommande möte den 17-18 mars om migration, EU:s relation till Ryssland och marknadssituationen inom mejeri- och animalieproduktionen.

Tid: Fredagen den 11 mars klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet för allmänna frågor väntas diskutera migration inför möte i Europeiska rådet

Utrikesminister Margot Wallström (S) och statssekreterare Elisabeth Backteman ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 15 mars.

Vid mötet väntas rådet

 • diskutera ett utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 17-18 mars, som kommer att domineras av migrationsfrågor och ekonomiska frågor
 • få en rapport om, och diskutera, den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning
 • anta det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning mellan EU:s tre beslutande institutioner och hålla en diskussion om rådets bidrag till kommissionens årliga arbetsprogram
 • få information från EU-kommissionen om reformer inom sammanhållningspolitiken.

Diskussioner om Ryssland, Iran, Libyen och Mellanöstern väntas i utrikesrådet

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska också samråda med nämnden inför mötet i utrikesrådet den 14 mars.

Vid mötet väntas rådet

 • diskutera EU:s relation till Ryssland i ljuset av landets fortsatta militära aggression i Ukraina, agerandet gentemot omvärlden och den inrikespolitiska utvecklingen
 • diskutera EU:s relationer med Iran, bland annat det kärntekniska avtalet, lyftandet av sanktioner och de iranska valen
 • diskutera utvecklingen i Libyen, den politiska processen i landet, EU:s engagemang på säkerhetsområdet och eventuellt framtida EU-stöd
 • diskutera hur EU kan bidra till att förhandlingar återupptas i fredsprocessen i Mellanöstern.

Jordbruks- och fiskerådet väntas diskutera marknadsläget för mejeri- och animalieprodukter

Statssekreterare Elisabeth Backteman ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 14 mars.

Vid mötet väntas rådet diskutera marknadssituationen för mejeri- och animalieproduktionen. Hösten 2014 stoppade Ryssland importen av en stor mängd livsmedelsprodukter från bland annat EU, vilket är en av anledningarna till det prisfall och en den svåra situation för bland annat mjölkbönder och köttproducenter som råder. Som en följd av detta har flera EU-länder efterlyst nya krisåtgärder.

Rådet väntas också

 • anta slutsatser som gäller den Europeiska revisionsrättens granskning av om EU:s partnerskapsavtal på fiskeområdet hanteras på ett bra sätt av EU-kommissionen
 • komma överens om totalt tillåten fångstmängd för fiskearten tobis under 2016
 • anta slutsatser som gäller den Europeiska revisionsrättens rapport om EU:s stöd till timmerproducerande länder samt förvaltning och handel med skog
 • diskutera hur finansiella instrument inom ramen för landsbygdsprogrammen ska kunna tillhandahålla kapital för små- och medelstora företag på landsbygden.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta:

 • Maud Gehrman, telefon 08-786 40 52, e-post maud.gehrman@riksdagen.se
 • Marianne Moström, telefon 08-786 54 60, e-post marianne.mostrom@riksdagen.se
 • Sara Andersson, telefon 08-786 61 55, e-post sara.andersson@riksdagen.se