Aktuellt

Riksdagens andre vice talman och ledamöter besökte Västerbotten

Publicerad: 8 mars 2016 klockan 10.34

Den 7 mars besökte riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) Västerbotten tillsammans med riksdagsledamöter från länet. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Magdalena Andersson.

- Det har varit ett mycket gediget och lärorikt program här i Västerbotten. Vi har fått en god inblick i alla fantastiska möjligheter som regionen erbjuder, men också de utmaningar som finns här. Fokus har varit på skogsnäringen med den teknikutveckling, de innovationer och den arbetsmarknad som den omfattar och erbjuder. Vi har också tagit del av teknik- och designutveckling på andra områden, säger Björn Söder.

Under dagen gavs andre vice talman och riksdagsledamöterna information om rovdjur, rennäring, gruvor, vindkraft och skogsnäring av sakkunniga och företagsrepresentanter. På programmet stod också besök på Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet samt på företaget Oryx Simulation.

De riksdagsledamöter som deltog var Veronica Lindholm (S), Jamal Mouneimne (S), Helén Pettersson (S), Björn Wiechel (S), Isak From (S), Anna Hagwall (SD) och Helena Lindahl (C).

Dagen avslutades med middag i landshövdingens residens dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen bjöds in. Andre vice talman och landshövdingen stod som värdar för middagen.

Kort bakgrundsinformation

Studiebesöken görs för att orientera sig i frågor som är aktuella och viktiga för utvecklingen i regionen.

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen. Talmansmiddagarna har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.