Aktuellt

Socialutskottet vill stärka egenkontrollen i socialtjänsten

Publicerad: 3 mars 2016 klockan 12.00

Socialutskottet vill stärka egenkontrollen i både offentliga och privata verksamheter som bedriver socialtjänst. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att redovisa vilka åtgärder som kan göras för att åstadkomma detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska utöva så kallad egenkontroll. Denna egenkontroll ska göras så ofta och så mycket som det behövs för att verksamheten ska hålla en bra kvalitet.

Socialutskottet anser att egenkontrollen är mycket viktig när det gäller att se till att en verksamhet håller tillräcklig kvalitet. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska göra ett tillkännagivande i frågan. Tillkännagivandet innebär att regeringen bör redovisa åtgärder för att stärka egenkontrollen i offentliga och privata verksamheter som bedriver socialtjänst.

Bakom förslaget till tillkännagivande står en utskottsmajoritet som består av M, SD, C, L och KD. Förslaget om stärkt egenkontroll av socialtjänsten kommer från en motion av M, C, L och KD.

S, MP och V säger nej till förslaget

S, MP och V säger nej till förslaget om tillkännagivande i en reservation. Partierna håller med om att egenkontrollen är viktig för att säkra kvaliteten i en verksamhet. Men av Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och instruktioner framgår att egenkontroll ska utföras och hur systematiskt förbättringsarbete kan bedrivas. Något initiativ för att stärka egenkontrollen behövs inte, enligt partierna.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande i socialutskottet, telefon: 08-786 57 48, e-post kirsten.dieden@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 17 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument