Aktuellt

Skadestånd till enskild vid rättighetskränkning bör ses över

Publicerad: 23 mars 2016 klockan 11.16

Det borde framgå av lagen att enskilda personer kan få skadestånd om stat eller kommun bryter mot Europakonventionen. Det anser konstitutionsutskottet som tycker att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag.

En utredning föreslog 2010 att en enskild person har rätt till skadestånd om stat eller kommun bryter mot Europakonventionen om skydd för mänskliga fri- och rättigheter. Utskottet vill att regeringen ska lämna ett förslag till riksdagen som är i linje med utredningens förslag. Konstitutionsutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen till det i ett tillkännagivande.

Förslag om två tillkännagivanden

Konstitutionsutskottet föreslår dessutom ytterligare ett tillkännagivande till regeringen. Det handlar om möjligheten för enskilda personer att få skadestånd om staten eller en kommun bryter mot regeringsformen. Även här handlar det om skadestånd vid rättighetskränkning.

I april 2014 fick en man skadestånd då Högsta domstolen ansåg att han på ett felaktigt sätt blivit fråntagen sitt svenska medborgarskap. Högsta domstolen konstaterade att det saknas bestämmelser om rätt till ersättning i ett sådant fall, men ansåg att övervägande skäl talade för att skadestånd skulle kunna dömas ut i det fallet. Konstitutionsutskottet vill nu att regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheten till skadestånd ska se ut vid överträdelser av fri- och rättigheter i regeringsformen.

Flera partier reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställer sig inte bakom ett tillkännagivande om en utredning av möjligheten till skadestånd vid överträdelser av regeringsformen behövs. De tre partierna säger därför nej till förslaget om det andra tillkännagivandet. Sverigedemokraterna säger nej till det första tillkännagivandet som alltså handlar om skadestånd vid överträdelser av Europakonventionen.

Kontaktperson för media

Cecilia Back, utskottsråd i konstitutionsutskottet, telefon 08-786 51 95, e-post cecilia.back@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 7 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU15