Aktuellt

Resolutioner om barns identitet samt terrorism har antagits i IPU

Publicerad: 23 mars 2016 klockan 15.51

Mer globalt samarbete för att motverka terrorism och förslag angående de miljontals barn som saknar legal identitet. Flera rådgivande resolutioner har nu antagits av Interparlamentariska unionen, IPU, som i veckan möttes i Zambia.

Runt 640 parlamentariker inklusive 79 talmän och vice talmän, har i veckan deltagit vid IPU-församlingen i Lusaka, Zambia. Från Sverige deltog sex riksdagsledamöter och vid IPU-mötet har flera resolutioner antagits.

Resolutionerna handlar bland annat om att det behövs ett utökat globalt samarbete för att motverka terrorism och att mer måste göras för att möta hotet mot demokratin och mänskliga rättigheter. Det antogs också en resolution om att skydda de kulturella världsarven. Oron handlar här om att de kulturella världsarven riskerar att förstöras, bland annat i samband med terrorism. En resolution röstades också fram om vikten av barns rätt till födelsebevis och därmed legal identitet.

Tre nya medlemmar hälsades välkomna

Det här var den 134:e IPU-församlingen i ordningen och vid mötet blev tre nya länder medlemmar i IPU - Komorerna, Egypten och Guyana. Det innebär att IPU nu har 170 medlemsländer.

Den svenska riksdagsdelegationen leddes av tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP). Hon höll huvudanförandet i generaldebatten som handlade om jämställdhet, yttrandefrihet och ungas inflytande i samhället. I FN-kommittén, där Anti Avsan (M) är ordförande, diskuterades processen när ny generalsekreterare ska utses samt hur världens parlament ska arbeta med 2030-agendan.

Diskussioner om kvinnor i politiken

Ett sidoprogram ordnades för riksdagsdelegationen av den svenska ambassaden i Lusaka. Riksdagsdelegationen mötte bland annat Zambias talman Patrick Matibini, vice president Inonge Mutukwa Wina, Zambias jämställdhetsminister Nkandu Luo samt rikspolischefen Kakoma Kanganja. Frågor som stod i fokus var vikten av jämställdhet i politiken för att förmå fler kvinnor att engagera sig politiskt och kvinnans möjlighet att ta plats både i civila och politiska livet.

På programmet stod också möten med kvinnliga parlamentariker i Zambias parlament, organisationer och kliniker med fokus på jämställdhetsfrågor samt mänskliga rättigheter vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Riksdagsdelegationen besökte också staden Kabwe, bland annat för möten med kvinnliga småföretagare och entreprenörer som bildat egna spargrupper.

Om IPU

Interparlamentariska unionen, IPU, är en global organisation för självständiga staters parlament. Den grundades för mer än hundra år sedan i syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. IPU bildades 1889 och antalet medlemmar har mer än fördubblats under de senaste trettio åren. Bland organisationens uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och verka för de parlamentariska institutionernas utveckling. Att hjälpa till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament är en ständigt växande del av IPU:s verksamhet.

Kontaktperson för media

Ledamöter