Aktuellt

Snabbare interpellationssvar i riksdagen

Publicerad: 2 mars 2016 klockan 17.08

I många år har statsråden lämnat fördröjda interpellationssvar till riksdagen. Nu bryts den utvecklingen genom en försöksverksamhet med schemaläggning.

Försöksverksamheten för att minska andelen fördröjda interpellationssvar innebär att tid för interpellationssvar schemaläggs i statsrådens kalendrar i förväg. Även riksdagsledamöterna förväntas, liksom tidigare, avsätta tid i kalendern för debatt om svaren på inlämnade interpellationer.

En halvtidsöversyn av försöksverksamheten, som inleddes riksmötet 2015/16, visar att fördröjningsgraden sjunker. Andra faktorer än försöksverksamheten kan spela in men sammantaget visar översynen på goda resultat. 35 procent av interpellationerna har hittills under riksmötet 2015/16 besvarats för sent, jämfört med ett snitt på 50 procent under föregående riksmöten.

– Det är glädjande att trenden nu går åt rätt håll. Riksdagen lägger stor vikt vid kontrollinstrumenten gentemot regeringen och vi arbetar för att de ska användas på bästa möjliga sätt, säger talman Urban Ahlin.

Riksdagsledamöternas möjlighet att ställa interpellationer till statsråd är en del av riksdagens kontrollmakt. Om svaren inkommer för sent kan frågan förlora aktualitet och kontrollinstrumentet riskerar att försvagas.

Om interpellationer

Konstitutionsutskottet har sedan lång tid tillbaka återkommande granskat i vilken utsträckning statsrådens svar på interpellationer lämnas med fördröjning. Genom åren har utskottet vid flera tillfällen konstaterat att svarstiden åsidosatts i en stor del av fallen. Konstitutionsutskottet är kritiskt till att det sammantaget är en fortsatt negativ utveckling med en hög andel fördröjda interpellationssvar.

Till följd av denna kritik pågår nu en försöksverksamhet med schemalagda interpellationssvar. Försöksverksamheten sker i samråd med Statsrådsberedningen och den ska utvärderas efter riksmötets slut.

Såväl riksdagspartiernas gruppledare som Statsrådsberedningen har fått information om den halvtidsöversyn av försöksverksamheten som nu har gjorts.

Statsrådens interpellationssvar

Statsråd Antal inter- pellationer ställda till statsråd Antal besvarade  Antal anmälda fördröjda där svar lämnats Andel fördröjda av de besvarade  Antal åter- tagna* 
Stefan Löfven  0 0 %
Åsa Romson 12    11 7 64 % 1
Margot Wallström 17    14 29 % 2
Ylva Johansson 29   29 10   34 % 3
Morgan Johansson 20  15   1 7 % 4
Ibrahim Baylan 0 1 100 %  0
Kristina Persson 1 0 0 0 % 0
Sven-Erik Bucht 10   11 9 82 % 1
Peter Hultqvist 17 16 0  0 %  1
Isabella Lövin 1 1  0 %  0
Åsa Regnér 5 5 5 100 %  0
Magdalena Andersson 68   39  10 26 %  15
Helene Hellmark Knutsson   3 6 2 33 %  0
Anders Ygeman   16 16 13 81 %  0
Anna Johansson   23  24 15 63 % 2
Per Bolund  3 3 0 0 % 1
Mehmet Kaplan   1 14 %  0
Mikael Damberg   11 12 1 8 %  1
Alice Bah Kuhnke   13  10 2 20 %  4
Annika Strandhäll  8 75 %  1
Ardalan Shekarabi   7 2 29 %  3
Gustav Fridolin    10  9 1 11 %  0
Gabriel Wikström   10  11 0 % 1
Aida Hadzialic 25 % 0
Totalt  303 263  92  35 % 40
* Den främsta anledningen till att interpellationer återtas är att interpellanten inte har möjlighet att ta svaret det datum inom tidsfristen som har meddelats av departementet.