Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Kazakstan

Publicerad: 18 mars 2016 klockan 10.47

Den 20 mars är det parlamentsval i Kazakstan. Tre svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Från riksdagen deltar Margareta Cederfelt (M), Dennis Dioukarev (SD) och Lars Mejern Larsson (S). Margareta Cederfelt är vice ordförande för riksdagens OSSE-delegation. OSSE är Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Ett 70-tal parlamentariker deltar

Valobservationen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet.

Totalt deltar ett 70-tal parlamentariker från flera av OSSE:s och Europarådets medlemsstater. Deras uppgift är att kontrollera att valet genomförs på ett korrekt och öppet sätt genom att vara korttidsobservatörer på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Presskonferens i Astana den 21 mars

På måndag den 21 mars hålls en presskonferens i Kazakstans huvudstad Astana och ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet samt mer information om valobservationen, de parlamentariska församlingarna och ODIHR finns på nedanstående webbplatser.

Kontaktperson för media

Eva Hjelm, riksdagens internationella kansli, telefon +46 70-399 77 73, e-post eva.hjelm@riksdagen.se

Ledamöter