Aktuellt

Terrorism och kvinnors politiska möjligheter på dagordningen när IPU träffas i Zambia

Publicerad: 17 mars 2016 klockan 14.51

Terrorism, kulturarv och kvinnors möjligheter att delta i politiska processer. Det är några av de frågor som står på agendan på IPU:s möte den 19-23 mars. Från Sverige deltar totalt sex riksdagsledamöter. En av dem, tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) kommer hålla huvudanförandet i generaldebatten.

Interparlamentariska unionen, IPU, har 167 nationella parlament som medlemmar och syftet med organisationen är att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. IPU-mötet som börjar nu på lördag är den 134:e i ordningen och hålls i Lusaka, Zambia. Över 650 parlamentariker, inklusive 82 talmän och vice talmän, kommer då att debattera och anta resolutioner inom en rad områden.

Terror och kulturarv

IPU-mötet handlar bland annat om hur man kan utöka ett globalt samarbete för att motverka terrorism. Andra frågor som står på agendan är kvinnors möjlighet att fritt delta i politiska processer samt hur kulturella världsarv ska skyddas.

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) kommer att hålla huvudanförandet i generaldebatten.
- Jag kommer att tala om jämställdhet och yttrandefrihet. Jag vill belysa hur viktigt det är att både kvinnor och män ges möjlighet att fritt uttrycka sig och delta i demokratin, säger Esabelle Dingizian (MP).

Den svenska IPU-delegationen

Riksdagsdelegationen som deltar i Zambia består av tredje vice talman och delegationsledare Esabelle Dingizian (MP), IPU-delegationens ordförande Krister Örnfjäder (S), förste vice ordförande Anti Avsan (M), andre vice ordförande Monica Green (S), Teres Lindberg (S) samt Arhe Hamednaca (S).

Vid sidan av IPU-programmet kommer riksdagsdelegationen också ha möten med bland annat Zambias talman Patrick Matibini, vice president Inonge Mutukwa Wina samt jämställdhetsminister Nkandu Luo. På programmet står också möten med en rad organisationer med fokus på jämställdhetsfrågor samt mänskliga rättigheter vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

Om IPU

Interparlamentariska unionen, IPU, är en global organisation för självständiga staters parlament. Den grundades för mer än hundra år sedan i syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. IPU bildades 1889 och antalet medlemmar har mer än fördubblats under de senaste trettio åren. Bland organisationens uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och verka för de parlamentariska institutionernas utveckling. Att hjälpa till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament är en ständigt växande del av IPU:s verksamhet.

Kontaktperson för media

Anna Ström, talmannens pressekreterare, telefon 070-537 29 00, e-post: anna.strom@riksdagen.se

Ledamöter