Aktuellt

Finansutskottet säger ja till amorteringskrav på bolån

Publicerad: 17 mars 2016 klockan 15.00

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om amorteringskrav på nya bolån. Enligt planerna börjar de nya reglerna användas den 1 juni 2016.

Regeringen har föreslagit en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Nu föreslår finansutskottet att riksdagen säger ja till förslaget. Det innebär att banker och andra kreditinstitut som lämnar bolån till privatpersoner ska ha regler för återbetalning som är sunda och som motverkar alltför höga skulder hos hushållen. Amorteringskravet kommer bara att gälla nya bolån, det gäller inte retroaktivt. Ett syfte med förslaget är att minska risken för negativa effekter på den svenska ekonomin om bostadspriserna skulle sjunka eller räntorna öka.

Undantag kan göras för nybyggda lägenheter

Den som tar lån för att köpa en nyproducerad bostad kommer att kunna slippa amorteringskravet under fem år. Detta undantag har införts för att förhindra att nyproduktionen av bostäder minskar. Man ska också kunna få undantag från amorteringskravet om man drabbas av till exempel arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller att en närstående dör.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i så kallade föreskrifter bestämma hur amorteringskravet ska utformas i detalj.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2016 och enligt planerna kommer de nya föreskrifterna att börja användas den 1 juni.

Kontaktperson för media

Elisabeth Johansson, föredragande i finansutskottet, telefon 08-786 40 27, e-post elisabeth.johansson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 23 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument