Aktuellt

Civilutskottet vill att hyresrätter ska gå att ombilda till ägarlägenheter

Publicerad: 17 mars 2016 klockan 10.53

Hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna omvandlas till ägarlägenheter. Det kan öka mångfalden av boendeformer och bidra till minskad boendesegregation. Nu föreslår civilutskottet att riksdagen uppmanar regeringen att ta fram ett sådant förslag.

En ägarlägenhet är en lägenhet som ägs direkt, till skillnad från till exempel bostadsrättslägenheter där en bostadsrättsförening äger en fastighet och lägenhetsinnehavaren har en andel i föreningen.

Dags för nästa steg

Sedan 2009 kan ägarlägenheter bildas i samband med nyproduktion. I andra länder är det en vanlig ägandeform, men i Sverige är det ännu inte särskilt utbrett.

Civilutskottet menar att ägandeformen nu är etablerad och att det är dags att även befintliga hyresrätter ska kunna ombildas till ägarlägenheter.

Enligt civilutskottet kan en blandning av hyresrätter och ägarlägenheter i ett bostadsområde bidra till att motverka boendesegregation. Det är därför viktigt att ändra reglerna så att det blir mer mångfald i boendeformerna i Sverige.

Även hyrköp kan vara något att satsa på

Civilutskottet vill även att tillkännagivandet till regeringen ska omfatta ett hyrköpsystem för bostäder. Hyrköp innebär att hyresgästen efter en viss tid har rätt att köpa lägenheten.

Utskottet vill att regeringen ska utreda om det går att införa ett sådant system i en trygg, lagreglerad form.

Förslagen som lett fram till tillkännagivandet kommer från motioner från Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V säger nej till förslaget

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte att riksdagen ska göra något tillkännagivande till regeringen. Enligt partierna har ägarlägenheter inte visat sig vara en framgångsrik ägarform. Det räcker med att det idag går att ombilda lägenheter till bostadsrätter eller kooperativa hyresrätter.

Kontaktperson för media

Bengt Billquist, föredragande i civilutskottet, telefon 08-786 42 53, e-post bengt.billquist@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 23 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m. (publiceras den 17 mars)