Aktuellt

Trafikutskottet vill att användningen av biodrivmedel inom flyget ökar

Publicerad: 15 mars 2016 klockan 13.55

Regeringen borde jobba för att biodrivmedel oftare ska användas i luftfarten som flygbränsle. Det menar trafikutskottet, som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med förslag om det här. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Trafikutskottet menar att regeringen borde arbeta mer för att miljövänliga bränslen, som biodrivmedel, används i större utsträckning än i dag. Regeringen har planer på att införa en skatt på flygresor för att minska flygets påverkan på klimatet. Men en majoritet i trafikutskottet anser att det är fel väg att gå. Utskottet vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. I tillkännagivandet uppmanas regeringen att verka för ett ökat användande av biodrivmedel i luftfarten.

Större ansträngningar behövs

Trafikutskottet menar att koldioxidutsläppen kan minska drastiskt om biodrivmedel används istället för fossilt bränsle inom luftfarten. Därför tycker utskottet att regeringen borde ägna större ansträngningar åt att skynda på användningen av biodrivmedel. Trafikutskottet noterar att det till exempel finns biodrivmedel som tillverkas av använd frityrolja.

S, MP och V säger nej

Förslagen, som lett fram till tillkännagivandet, kommer från tre motioner från M, C och KD. Regeringspartierna och Vänsterpartiet säger dock nej till tillkännagivandet i en reservation. Inom Regeringskansliet pågår redan ett arbete med att ta fram en ny omfattande flygstrategi där bland annat miljöaspekten ska ses över. Socialdemokratierna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker därför inte att ett tillkännagivande behövs.

Kontaktperson för media

Anna Blomdahl, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 50 66, e-post anna.blomdahl@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt den 13 april och beslut den 14 april. Det sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument