Aktuellt

Talmannen besökte Colombia

Publicerad: 14 mars 2016 klockan 10.33

Den 9-13 mars ledde talman Urban Ahlin en riksdagsdelegation till Colombia för ett officiellt besök.

På programmet i Colombia stod bland annat möten med representanthusets talman Luis Alfredo De Luque och president Juan Manuel Santos. I representanthuset tog talman Urban Ahlin emot en hedersutmärkelse.

Besöket i Colombia har haft fokus på fredsprocessen i landet.

Mötena har i huvudsak handlat om hur fredsförhandlingarna fortlöper, reformarbete för minskad fattigdom, landreformer samt transportsystem och välfärd.

Talmansdelegationen har haft möte med parlamentets fredsutskott. Besök har också gjorts på Myndigheten för återintegrering av före detta gerillamedlemmar och paramilitärer, Myndigheten för gottgörelse för konfliktens offer och Myndigheten för återbördande av illegalt förvärvad markegendom.

Transportlösningar och stadsplanering stod också i centrum på programmet i Colombia. Talmansdelegationen gjorde studiebesök för att titta på Medellíns transportsystem samt på Volvo Buses.

I delegation ingick, förutom talman Urban Ahlin, socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD), trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) och riksdagsdirektör Kathrin Flossing.