Aktuellt

Öppen utfrågning om utvärderingen av penningpolitiken 2010-2015

Publicerad: 9 maj 2016 klockan 14.22

Finansutskottet håller den 12 maj en öppen utfrågning om utvärderingen av penningpolitiken 2010-2015. Deltar gör bland andra utvärderarna Mervyn King och Marvin Goodfriend, riksbankschef Stefan Ingves samt finansminister Magdalena Andersson (S).

I juni 2014 beslutade finansutskottet att låta utvärdera Riksbankens penningpolitik från 2010 och framåt. Lord Mervyn King, tidigare chef för Bank of England och Marvin Goodfriend, vid Carnegie Mellon University i USA, har gjort utvärderingen som presenterades den 19 januari 2016. Finansutskottet har sedan skickat utvärderingen till olika remissinstanser. Vid utfrågningen kommer utvärderingen och remissvaren att behandlas.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att följa via webb-tv. Vissa delar av utfrågningen hålls på engelska. Dessa delar tolkas till svenska.

Tid: Torsdagen den 12 maj 9.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

09.00
Finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) hälsar alla välkomna

09.01
Utvärderarna Mervyn King och Marvin Goodfriend sammanfattar utvärderingen

09.20-09.35
Kort sammanfattning av de viktigaste remissvaren

09.40-09.55
Riksbankschef Stefan Ingves kommenterar utvärderingen

09.55-10.05
Finansminister Magdalena Andersson (S) kommenterar utvärderingen

10.05-10.25 Paus

10.25-11.15
Frågor från ledamöterna*

11.15-12.00
Frågor från inbjudna*

12.00
Vice ordförande Ulf Kristersson (M) avslutar utfrågningen

* Representanter från olika myndigheter, företag och organisationer har bjudits in att närvara vid utfrågningen. De har möjlighet att ställa frågor. Särskilt inbjudna är: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick och vice riksbankscheferna Martin Flodén, Per Jansson, Henry Ohlsson och Cecilia Skingsley, samt Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen och Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör. Dessa har möjlighet att kommentera frågor från ledamöterna och övriga inbjudna.

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv. Vissa delar av utfrågningen hålls på engelska. Dessa delar tolkas till svenska.

Dokument

2015/16:RFR6 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015

Kontaktperson för media

Sylvia Fredlund, utskottsassistent finansutskottet, telefon 08-786 50 50 e-post sylvia.fredlund@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se