Aktuellt

Öppet seminarium om cancervårdens utmaningar och möjligheter

Publicerad: 9 maj 2016 klockan 11.17

Antalet cancerfall ökar i snabb takt, vilket innebär stora utmaningar för vården och samhället. Socialutskottet har låtit ta fram en forskningsöversikt för att öka kunskapen om vad forskning och teknikutveckling betyder för cancervården i dag och i framtiden. Ett öppet seminarium anordnas i syfte att presentera och diskutera slutsatserna i rapporten.

Ungefär varannan människa som är ung i dag kommer någon gång under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed blir en av världens vanligaste sjukdomar. Det medför stora utmaningar för cancervården i form av kostnader och mänskligt lidande. Samtidigt sker en positiv utveckling när det gäller att tidigt upptäcka och behandla cancersjukdom. På seminariet, som är öppet för allmänhet och media, diskuteras utmaningar och möjligheter med utgångspunkt i socialutskottets rapport.

Tid: Torsdagen den 12 maj klockan 9.00–11.30
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Program

Moderator: Fredrik Hed

9.00 Öppnande
Emma Henriksson (KD) socialutskottets ordförande

9.05 Inledning
Socialutskottets arbetsgrupp

9.10 Skräddarsydda cancerbehandlingar
Rolf Lewensohn, professor vid Karolinska institutet

9.25 Psykisk ohälsa hos patienter och anhöriga
Louise von Essen, professor vid Uppsala universitet

9.40 Utmaningar och möjligheter inom cancervården,
Roger Henriksson, professor vid Umeå universitet och verksamhetschef för RCC Stockholm –Gotland

9.55 Diskussion

10.10 Paus

10.30 Exempel på initiativ för att stärka och utveckla cancervården

  • En nationell cancerportal, Beatrice Melin, professor vid Umeå universitet, verksamhetschef för RCC Norr
  • It som verktyg för att förebygga psykisk ohälsa, Anette Cederberg, programansvarig för nyutveckling, stöd och behandling, SKL
  • Projekt för att öka jämlikheten, exempel från Botkyrka, Arja Leppänen, patientrepresentant och regional processledare vid RCC Stockholm-Gotland

10.50 Diskussion

11.25 Avslutning
Anna-Lena Sörenson (S), utskottets vice ordförande

Webb-tv

Seminariet kan följas via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Cecilia Mobach, utskottshandläggare socialutskottet, telefon 08-786 42 47, e-post cecilia.mobach@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se