Aktuellt

Riksdagsledamöter deltar i Nato-möte i Tirana

Publicerad: 26 maj 2016 klockan 16.30

Den 27–30 maj deltar fem riksdagsledamöter i Natos parlamentariska församlings möte i Tirana, Albanien. Under mötet kommer en deklaration inför toppmötet i Warszawa att antas. I deklarationen finns de prioriterade frågor som församlingen önskar ska tas upp vid Natos toppmöte.

Natos parlamentariska församling är ett forum för ledamöter från Natos medlemsländer och associerade medlemmar. Församlingen arbetar med försvars- och säkerhetspolitiska frågor i ett brett perspektiv.

Den svenska delegationen är associerad medlem sedan 2003 och deltar därmed i möten och i de flesta aktiviteter, dock utan att ha rösträtt. Sverige finansierar inte heller församlingens verksamheter.

Riksdagens Nato-delegation deltar i församlingens vårmöte. Delegationen består av fem ledamöter: Björn von Sydow (S), Karin Enström (M), Åsa Lindestam (S), Hans Wallmark (M) och Göran Pettersson (M). I Tirana kommer en deklaration inför Natos toppmöte i Warszawa, 8–9 juli att antas.

Efter sessionen gör den svenska delegationen ett studiebesök i Kosovo och Montenegro för att orientera sig om ländernas relationer till EU och Nato.

Nato-delegationen är en av riksdagens sex parlamentariska församlingar.

Kontaktperson för media

Eva Hjelm, internationell rådgivare på riksdagens internationella kansli, telefon: 08-786 50 43, e-post: eva.hjelm@riksdagen.se